Eventera este un start-up ieșean a cărui activitate principală o reprezintă organizarea de expoziții interactive pentru copii. Compania îmbină metode educative nonformale cu organizarea specifică evenimentelor, construind astfel o experiență unică și eficientă de promovare a disciplinelor științifice și a învățării experiențiale.
Conceptul expozițiilor interactive pornește de la ideea că educația nonformală, experimentarea și jocul, asociate unei forme distractive de prezentare a informațiilor teoretice, le vor oferi vizitatorilor în primul rând experiențe educative, creative și antrenante, iar în al doilea rând le vor stimula pofta de cunoaștere și curiozitatea față de mediul înconjurător.
Scop
Scopul companiei este acela de a stimula curiozitatea, imaginația și pofta de cunoaștere a copiilor preșcolari și școlari prin intermediul organizării de expoziții interactive. Construite într-o manieră educativă, ludică și distractivă expozițiile vor ajuta copiii să înțeleagă mai bine lumea înconjurătoare și fenomenele din cadrul acesteia.
Viziune
Eventera își dorește să inoveze în domeniul activităților educative de petrecere a timpului liber pentru copii, dar și în domeniul organizării evenimentelor, în scopul obținerii celor mai creative metode de promovare a științei, a cunoașterii și a educației nonformale.
Misiune
Eventera își propune să transforme știința într-un domeniu atractiv pentru copii folosind educația nonformală și experimentarea ca metode principale de învățare. Știința le îmbunătățește copiilor modul în care relaționează cu mediul înconjurător și implicit modul de înțelegere al fenomenelor acestuia, îi ajută să rămână în permanență curioși, să își pună întrebări și să afle răspunsuri, să inoveze și să construiească o societate sustenabilă și armonioasă.
Companie
Compania fost înființată ca urmare a câștigării concursului de planuri de afaceri organizat de Asociația Exino în parteneriat cu S.C. Dal Consulting S.R.L Iași, Resources Development & Ideas, S.C. Arknet Trading Services S.R.L. București în cadrul proiectului ”Start-up 2014! O șansă de dezvoltare antreprenorială durabilă în regiunile Centru și Nord Est”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!”, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *